Αρχική

Δρ. Κωνσταντίνα Λιβιεράτου

Διπλωματούχος Γερμανόφωνη Ξεναγός
Αρχαιολόγος, Ιστορικός Τέχνης
Σύμβουλος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τουριστικής Ανάπτυξης

assosiation of licensed tour guides logo
konstantina liwieratos photo

Τουρισμός στην Ελλάδα

Athens Post Documenta 2017

Modern and Contemporary Art
Galleries and Exhibitions
Street Art and Graffiti
link

Συνέντευξη