Αρχική

konstantina liwieratos photo

Δρ. Κωνσταντίνα Λιβιεράτου

Διπλωματούχος Γερμανόφωνη Ξεναγός
Αρχαιολόγος, Ιστορικός Τέχνης
Αρχαιολόγος, Ιστορικός Τέχνης

assosiation of licensed tour guides logo

Τουρισμός στην Ελλάδα

Athens Post Documenta 2017

Modern and Contemporary Art
Galleries and Exhibitions
Street Art and Graffiti
link