Βιογραφικό

Προσωπικά στοιχεία

Ονοματεπώνυμο

Δρ. Κωνσταντίνα Λιβιεράτου

Εθνικότητα

Ελληνική/Γερμανική

Ημερομηνία Γέννησης

5 Σεπτεμβρίου 1971

Διεύθυνση Κατοικίας

Μεγάλου Βασιλείου 28-30, 11854 Αθήνα

Επικοινωνία

T.: +30.6944.859587
e-mail: konstantinaliwieratos@hotmail.co.uk


Σπουδές

2000-2006

University College London, M. Βρεττανία 

Διδακτορική διατριβή στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης και της παράλληλης βιώσιμης διαχείρισης πολιτιστικών αγαθών (βλ. Παράγραφο 9).

3/12/2004

University College London, M. Βρεττανία 

Απόκτηση του τίτλου Mphil στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής στον τομέα της διαχείρισης και προβολής πολιτιστικών αγαθών.

1995-1999

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα Πτυχίο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης με ειδικότητα στη Βυζαντινή Τέχνη και Αρχαιολογία.

1998-1999

Πανεπιστήμιο Ρώμης La Sapienza, Ιταλία 

Υποτροφία Erasmus-Socrates.

1989-1995

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα Πτυχίο Γερμανικής και Ελληνικής Φιλολογίας.


Περαιτέρω Ακαδημαϊκές Σπουδές

1989-1992

Εθνική Σχολή Ξεναγών Αθηνών 

Δίπλωμα και Άδεια Ξενάγησης σε εθνικό επίπεδο


Γλώσσες
Βαθμολογία : απο 1 έως 5

ΟμιλίαΚατανόησηΓραφήΑνάγνωση
Ελληνικάμητρικήμητρική55
Γερμανικάμητρικήμητρική55
Αγγλικά5555
Ιταλικά5545
Γαλλικά3434
Ισπανικά2424
Σερβοκρόατικα1212

Συμπληρωματικές Πληροφορίες

  • Συμμετοχή και παρακολούθηση σεμιναρίων και συνεδρίων στην Ελλάδα, την Γερμανία, την Ιταλία και την Μ. Βρετανία σε θέματα ιστορίας, αρχαιολογίας, τέχνης και τουρισμού. Εκτενή ταξίδια στην Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Αμερική ως ερευνήτρια, tour operator ή ιδιώτης.

  • Internet και Microsoft Office, συμπεριλαμβανομένων των Word for Windows, Excel, Access και PowerPoint. Επίσης παρακολούθηση στο UCL ειδικού σεμιναρίου για την εφαρμογή του προγράμματος GIS στην αρχαιολογία και τοπογραφία.

  • Μέλος της Ευρωπαϊκής Αρχαιολογικής Εταιρείας (European Archaeological Association).

  • Μέλος του Ελληνογερμανικού Συλλόγου Φιλαδέλφεια.

Εργασιακή Εμπειρία

05/92 έως σήμερα

Ξεναγός 

STUDIOSUS REISEN – MÜNCHEN GmbH, Γερμανία 

Με πλήρη ευθύνη για την διεξαγωγή μιας σειράς γύρων μέσης διάρκειας 15 ημερών στον ελληνικό χώρο, ξεναγώντας ομάδες τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα στην Ιστορία, την Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης. Στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής του Studiosus για την προώθηση κοινωνικά και οικολογικά βιώσιμου τουρισμού τα καθήκοντά συμπεριλαμβάνουν: 1.την οδήγηση ομάδας τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία προσφέροντας ξεναγήσεις και οργανώνοντας σεμινάρια και διαλέξεις 2.την οργανωτική και λογιστική ευθύνη του ταξιδιού 3.την παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων με σκοπό την διαρκή βελτίωσή τους.

03/08 έως σήμερα

Στέλεχος σχεδίασης και οργάνωσης ταξιδιών 

STUDIOSUS REISEN – MÜNCHEN GmbH, Γερμανία 

Σχεδίαση και οργάνωση των προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού της Ελλάδος και εν μέρει των Βαλκανίων.

2020 – 2022 εως σημερα

Σύμβουλος διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς και τουριστικής ανάπτυξης

TPA Inc.

Συμμετοχή στην ομάδα υποστήριξης του ΙΝΣΕΤΕ για την παρακολούθηση της εκπόνησης και αξιολόγηση των Σχεδίων Δράσης για τον ελληνικό τουρισμό. Τα Σχέδια Δράσης αφορούν στην ανάπτυξη 36 προορισμών σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας για τα κύρια και συμπληρωματικά προϊόντα του ελληνικού τουρισμού

2021 εως σημερα

Σύμβουλος διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς και τουριστικής ανάπτυξης

ΙΝΣΕΤΕ

Συμμετοχή στην ομάδα εκπόνησης πρότασης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για το πάρκο/μουσείο “Οδυσσέας, Οι Έλληνες και η θάλασσα”, με επιτυχημένη έκβαση. Η πρόταση κέρδισε τον διαγωνισμό και έχει περάσει στη φάση της υλοποίησης.

08/01 – 08/07

Αρχαιολόγος 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Συμμετοχή στην ανασκαφή της Μυκηναϊκής πόλης στη θέση Κανάκια στην Σαλαμίνα ως αρχαιολόγος και υπεύθυνη εργαστηρίου υπό την επίβλεψη του διευθυντή της ανασκαφής καθηγητή κ. Γιάννου Λώλου.

09/04 – 11/04

Σύμβουλος και συντάκτρια

ΤECHNOLOGY ΙNFORMATION ΜANAGEMENT ΕDUCATION

Σύνταξη ενός ημερησίου επιμορφωτικού σεμιναρίου για την περαιτέρω εξειδίκευση αρχαιολόγων και συντηρητών σε θέματα διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς.

11/02 – 12/02

Σύμβουλος και συντάκτρια 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ 

Σύνταξη ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου 400 ωρών για την περαιτέρω εξειδίκευση πτυχιούχων και ξεναγών σε θέματα εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων ξενάγησης.

08/01 – 10/01

Αρχαιολόγος 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Συμμετοχή στην πρώτη φάση της ανασκαφής της Μυκηναϊκής πόλης στη θέση Κανάκια στην Σαλαμίνα ως αρχαιολόγος και υπεύθυνη εργαστηρίου υπό την επίβλεψη του διευθυντή της ανασκαφής καθηγητή κ. Γιάννου Λώλου.

07/95 – 08/95

Στέλεχος σχεδίασης και οργάνωσης ταξιδιών 

STUDIOSUS REISEN – MUENCHEN GmbH, Γερμανία 

Έχοντας έδρα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, ήμουνα αρμόδια για την επανασχεδίαση και την οργάνωση των προγραμμάτων της Ελλάδος. Έλαβα επίσης μέρος στην συγγραφή και έκδοση του καταλόγου του 1996.


Δημοσιεύσεις

Επισκόπηση της Ιστορίας της Αρμενικής Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής, Επτάκυκλος 18-19, Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2001, Αθήνα.

Does archaeology have a meaning if it does not benefit society?’ Considering the public in Heritage Management, Ανακοίνωση στο 8ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρχαιολόγων, 24-29 Σεπτεμβρίου 2002 στην Θεσσαλονίκη.

Mani: a unique historical landscape in the periphery of Europe’, Ανακοίνωση στο Συμπόσιο Μεσογειακής Αρχαιολογίας, 21-23 Φεβρουαρίου 2003 στο Λονδίνο.

Cultural heritage and the public’, Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα Νέες Κατευθύνσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, 2-5 Ιουλίου 2003 στη Ρόδο.

Introducing the competitive advantage theory/strategy in heritage management’, Public Archaeology vol. 3,4, 2004, pp 227-239.

Πολιτιστικός Τουρισμός: Ποιά πρέπει να είναι η στρατηγική ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος’, Επιλογή Φεβρουάριος 2006, Αθήνα.

‘Ερρίκος Σλήμαν, Ελληνικά ταξίδια’, μετάφραση, Ακάμας 1, 2007, Αθήνα.

Aνταγωνιστικό πλεονέκτημα η πολιτιστική κληρονομιά’, MBA 14, 2008, Αθήνα.

Πολιτιστική κληρονομιά:τη χρησιμοποιούμε ή τη χάνουμε’, MBA 14, 2008, Αθήνα.

Competitive Advantage Strategy in Cultural Heritage Management: A case-study of the Mani area in the southern Peloponnese, Greece’, BAR Archaeopress International Series, 2009, Οξφόρδη, Ηνωμένο Βασίλειο.


Συνέδρια και Σεμινάρια

Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: ‘Αρχαιολογία και Ερρίκος Σλήμαν, εκατό έτη από το θάνατό του’, 14-22 Απριλίου 1990 στην Αθήνα.

Συμμετοχή στο Συνέδριο του Πανεπιστημίου της Ρώμης με θέμα: ‘La communita cristiana a Roma: la sua vita e la sua cultura dalle origini all’ alto Medioevo’, 12-14 Νοεμβρίου 1998 στην Ρώμη.

Συμμετοχή στο Συνέδριο του Πανεπιστημίου της Ρώμης με θέμα: ‘La communita cristiana a Roma: la sua vita e la sua cultura dall’ eta ottoniana agli inizi dell’ eta moderna’, 15-17 Απριλίου 1999 στην Ρώμη.

Συμμετοχή με ανακοίνωση στο 8ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρχαιολόγων, 24-29 Σεπτεμβρίου 2002 στην Θεσσαλονίκη.

Συμμετοχή με ανακοίνωση στο 5ο Σεμινάριο Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Cambridge με θέμα: ‘Making the means transparent: exploring research Methodologies in Heritage Studies’, 16 Νοεμβρίου 2002 στο Cambridge.

Συμμετοχή με ανακοίνωση στο Συμπόσιο Μεσογειακής Αρχαιολογίας, 21-23 Φεβρουαρίου 2003 στο Λονδίνο.

Συμμετοχή με ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα Νέες Κατευθύνσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, 2-5 Ιουλίου 2003 στη Ρόδο.

Οργάνωση του και συμμετοχή με ανακοίνωση στο Σεμινάριο ‘Εισαγωγή στην έννοια της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς’, 13 Νοεμβρίου 2004 στην Αθήνα.

Οργάνωση του και συμμετοχή με ανακοίνωση στο Σεμινάριο ‘Εισαγωγή στην έννοια της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς’, 18 Μαρτίου 2006 στην Αθήνα.

Συμμετοχή στο Συνέδριο του Μουσείου Μπενάκη με θέμα: ‘Αρχαιότητα, Αρχαιολογία και Ελληνικότητα στην Ελλάδα του Εικοστού Αιώνα’, 10-12 Ιανουαρίου 2007 στην Αθήνα.

Συμμετοχή στο Συνέδριο “La creazione del valore nei processi gestionali dei musei”, 7 Φεβρουαρίου 2008 στο Μιλάνο της Ιταλίας (Universita Bocconi).


Στοιχεία σχετικά με τη διδακτορική διατριβή

Η έρευνα ασχολήθηκε με θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθόδους στα ζητήματα τουριστικής ανάπτυξης και παράλληλης διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς, και δη ‘αρχαιολογικών πάρκων’. Ένα από τα θέματα, που εξετάστηκαν, ήταν η χρήση οικονομικών θεωριών και στρατηγικών στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στα πλαίσια της τουριστικής ανάπτυξης. Τμήμα της έρευνας επίσης ήταν η χρήση της μεθοδολογίας του συστήματος αξιών και των συμμετοχικών διαδικασιών, που προτείνει η Χάρτα της Burra, στο σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός πλάνου διαχείρισης. Απόλυτη προτεραιότητα και στόχος των προηγουμένων είναι η ‘βιώσιμη διατήρηση’ (sustainable conservation) των μνημείων και χώρων. Ως περιοχή-παράδειγμα για την παρουσίαση μιας πρότασης διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς βάση των παραπάνω είχε επιλεγεί η Μάνη. Η διδακτορική διατριβή αντιμετώπισε τη Μάνη ως ενιαία πολιτιστική και αρχαιολογική ενότητα.